logo

Wysypany proszek wewnątrz urządzenia

  • Opublikował adminM
  • 2 marca 2020
  • 18 Odsłony

Wnętrze urządzenia jest mocno zanieczyszczone.
Jest kilka możliwości występowania tego problemu:

Konstrukcja urządzenia

Możliwe rozwiązanie problemu
Część stosowanych na rynku urządzeń jest tak skonstruowana, by resztki opadającego proszku tonerowego zbierały się w specjalnie do tego celu przeznaczonym miejscu (korytko, zbiornik resztkowy itp.). Po usunięciu materiałów eksploatacyjnych z urządzenia, często przedstawia nam się widok (zwłaszcza w kolorowych drukarkach) rozsypanego proszku na dnie drukarki. Takie zjawisko jest przewidziane przez producenta urządzenia i nie świadczy o jego awarii. Jednak w tych modelach drukarek, należy częściej przeprowadzać konserwację i jej czyszczenie.

Nieprawidłowa instalacja produktu

Możliwe rozwiązanie problemu
Przed zainstalowaniem kartridża tonerowego w urządzeniu, wymagane jest zdjęcie zabezpieczeń transportowych. Nieprawidłowe usunięcie zabezpieczeń (zbyt gwałtowne szarpnięcie, uszkodzenie tej części kartridża, pozostawienie resztek zabezpieczenia w kartridżu) może jednak doprowadzić do nieprawidłowej pracy urządzenia. Jednym z objawów (w wyniku nieszczelności na styku urządzenia z kartridżem) to wysypywanie części proszku w trakcie pracy.

WAŻNE!
Nigdy nie poddawaj swojego kartridża żadnym modyfikacjom czy przeróbkom. Ingerencja w oryginalny kartridż przerywa gwarancję i często doprowadza do podobnych objawów.

Niesprawny kartridż tonerowy

Możliwe rozwiązanie problemu
Nieprawidłowy transport, złe przechowywanie produktu, są częstą przyczyną jego rozszczelnienia a w rezultacie wysypania proszku w trakcie pracy w urządzeniu. Pamiętaj o prawidłowych warunkach przechowywania i transportu najlepiej w oryginalnych opakowaniach. Jeśli jednak wykluczysz wystąpienie uszkodzenia z takich przyczyn, nasz serwis podejmuje się przyjęcia produktu do reklamacji.