DOM DZIECKA ZAKĄTEK

W firmie Unibit zdajemy sobie sprawę z istotnej roli społecznej odpowiedzialności biznesu. Dlatego od kilku lat prowadzimy akcję pt. "Zakątek". Poprzez środki gromadzone z pozyskiwania pustych kartridży oddawanych przez naszych Klientów oraz przez własne zaangażowanie finansowe i materialne, pomagamy Domowi Dziecka "Zakątek", mieszczącemu się
w Katowicach na ul. Brynowskiej 70a.

 

"W dzieciństwie niewiele zależy od nas,

wiele zaś od tych, którzy są z nami"

 

"Zakątek" jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu interwencyjnego dla dziewcząt w wieku od 7 lat do uzyskania pełnoletności oraz chłopców w wieku wczesnoszkolnym częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodziców lub opiekunów, znajdującym się w sytuacji kryzysowej.

 

Zapraszamy do aktywnego oddawania pustych tonerów i tuszy do naszej firmy z przeznaczeniem środków na cele Domu Dziecka "Zakątek". Każdemu Klientowi, który zdecyduje się na taką pomoc, wręczamy specjalne podziękowanie podpisane przez dyrektora placówki.

 

 

 

Dotychczas przekazaliśmy ponad 31 tys. zł

© 2019 Unibit Sp. z o.o.