DOM DZIECKA ZAKĄTEK

W firmie Unibit zdajemy sobie sprawę z istotnej roli społecznej odpowiedzialności biznesu. Dlatego od kilku lat prowadzimy akcję pt. “Zakątek”. Poprzez środki gromadzone z pozyskiwania pustych kartridży oddawanych przez naszych Klientów oraz przez własne zaangażowanie finansowe i materialne, pomagamy Domowi Dziecka “Zakątek”, mieszczącemu się w Katowicach na ul. Brynowskiej 70a.

“W dzieciństwie niewiele zależy od nas, wiele zaś od tych, którzy są z nami”

“Zakątek” jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu interwencyjnego dla dziewcząt w wieku od 7 lat do uzyskania pełnoletności oraz chłopców w wieku wczesnoszkolnym częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodziców lub opiekunów, znajdującym się w sytuacji kryzysowej.

Dotychczas przekazaliśmy ponad 31 tys. zł

image
image
image
image