Regulamin sklepu

Regulamin sklepu serwis.unibit.com.pl

 1. Postanowienia ogólne
  • Sklep internetowy Serwisunibit działa pod adresem http://serwis.unibit.com.pl i prowadzony jest przez firmę Unibit Sp. z o.o., 40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 51, NIP: 954-00-03-691, Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000150239, REGON: 278010632 zwanym dalej „Sprzedającym”
  • Kupującym może być́ pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Kupującym” lub “Klientem”.

 

 1. Warunki sprzedaży i dostawy
  • Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej http://serwis.unibit.com.pl mogą być składane 24 godziny na dobę we wszystkie dni w roku. Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.30. Zamówienia złożone przez Klientów w soboty, niedziele i święta realizowane będą w pierwszym następnym dniu roboczym.
  • Podstawowym warunkiem umożliwiającym złożenie zamówienia i przystąpienie do jego realizacji jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia, zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu.
  • Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o złożonym zamówieniu. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca zamówienie otrzymał.
  • Następnie Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji.
  • Realizacja zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po jego otrzymaniu, jednak nie wcześniej jak po potwierdzeniu cen oraz dostępności zamówionego przez Klienta towaru.
  • Zamówienie będzie skutecznie złożone, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym: dokładny adres, na który zamówiony towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mailowy. W przypadku zamówień e-mailowych, poprzez komunikator internetowy oraz faks będą one skutecznie złożone, jeśli Kupujący prawidłowo poda produkty i ich ilość, dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mailowy, jak również dane niezbędne do wystawienia dokumentów rozliczeniowych oraz określenie formy płatności i sposobu dostarczenia zamówionych produktów.
  • Realizacja zamówienia jest uwarunkowana dostępnością produktów w magazynie sklepu serwis.unibit.com.pl lub magazynach dostawców, a w przypadku niedostępności części z zamówionego towaru, Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji:
   • wydłużenie czasu oczekiwania,
   • anulowanie całości zamówienia,
   • częściowa realizacja i częściowe anulowanie.
  • Anulowanie przesyłki przez Klienta następuje zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  • Anulowanie przesyłki przez Przedsiębiorcę obliguje go do zapłaty naliczonej opłaty za wysyłkę zgodnie z rzeczywistą wartością poniesionych kosztów, które wyraża zgodę potrącić z wzajemnymi pieniężnymi roszczeniami Sprzedającego wynikającymi z niniejszego Regulaminu jako koszty organizacji wysyłki itp.
  • Realizacja zamówienia, jest jednocześnie zależna od wybranego przez Konsumenta sposobu płatności:
   • w przypadku zamówień realizowanych za pobraniem – niezwłocznie,
   • w przypadku płatności dotpay – po pomyślnej transakcji,
   • w przypadku płatności przelewem – po zaksięgowaniu na koncie sklepu serwis.unibit.com.pl kwoty zamówienia.
  • Ceny towarów oferowanych przez Sprzedającego to ceny netto i brutto (zawierają podatek VAT), które wyrażone są w polskiej walucie (PLN) i dotyczą pojedynczych sztuk opakowań min. op., kpl.). Podane ceny produktów nie uwzględniają informacji na temat kosztów przesyłki zamówionego towaru.
  • Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT.
  • Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami oraz faktury VAT korygujące. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

 

 1. Płatności i transport
  • Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary zgodnie z przewidzianą dla towaru opcją:
   • płatność za pobraniem – płatność uiszczana jest przez Kupującego podczas odbioru przesyłki od kuriera,
   • przelew bankowy – standardowy przelew bankowy,
   • szybki przelew online w systemach DotPay.pl.,
   • leasing na odrębnie określonych zasadach.
  • Szczegółowe informacje o zasadach dokonywania płatności znajdują się pod adresem http://serwis.unibit.com.pl/formy-platnosci/. Przelewy i przekazy pocztowe należy przekazywać na poniższy numer rachunku bankowego:
   1. Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
   2. Kasprzaka 10/16
   3. 01-211 Warszawa
   4. Oddział w Katowicach
   5. 27175010350000000035819886
  • W przypadku przedpłaty Kupujący dokonuje przelewu na określony rachunek bankowy. Brak zapłaty w terminie 7 dni od momentu złożenia zamówienia jest równoznaczne z jego anulowaniem. Jeżeli Kupujący złożył wniosek o finansowanie w formie leasingu za pośrednictwem Sprzedającego, anulowanie zamówienia następuje z chwilą wydania decyzji odmownej przez leasingodawcę.
  • Do każdego zamówienia doliczany jest koszt przesyłki. Informacja o jego wysokości podawana jest każdorazowo podczas procedury składania zamówienia.
  • Koszt przesyłki podawany każdorazowo w koszyku przy składaniu zamówienia dotyczy wysyłki realizowanej od Sprzedającego do Kupującego w dni robocze bez dodatkowych opcji, takich jak: dedykowane godziny dostawy, dostawa w sobotę, itp.
  • Sprzedający realizuje wysyłki towaru za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich. Przypominamy, że kurier nie ma obowiązku samodzielnego wnoszenia do lokalu Kupującego przesyłek o niestandardowych wymiarach i gabarytach.
  • Kupujący przy odbiorze przesyłki kurierskiej powinien sprawdzić, czy opakowanie zewnętrzne bądź opakowanie producenta nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane, zaleca się nie przyjmować takiej przesyłki. Kupujący może również przyjąć przesyłkę – w takim przypadku należy na protokole odbioru (liście przewozowym) potwierdzić odbiór przesyłki z zastrzeżeniami (w których należy wpisać zauważony typ uszkodzenia). Następnie w obecności kuriera należy sprawdzić przesyłkę i podpisać protokół szkody z kurierem. Kolejnym krokiem jest niezwłoczne skontaktowanie się ze Sprzedającym. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 

 1. Reklamacje
  • Produkty zakupione w sklepie serwis.unibit.com.pl posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.. Czas i szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone pod adresem http://serwis.unibit.com.pl/gwarancja/
  • Sprzedający na zasadach obowiązujących na podstawie ogólnych przepisów prawa dostarcza rzeczy wolne od wad w przypadku fabrycznie nowych produktów lub określa zużycie poszczególnych elementów w przypadku używanych produktów, z zastrzeżeniem, iż na mocy art. 558 § 1 kodeksu cywilnego rękojmię wyłącza względem Przedsiębiorców.
  • W przypadku niezgodności towaru z umową, prosimy o wypełnienie formularza reklamacyjnego pod adresem http://serwis.unibit.com.pl/formularz-reklamacyjny/ . W przypadku przerwy technicznej lub awarii witryny przesłać pismo określające niezgodności na adres mailowy rma@unibit.com.pl lub zgłosić pod numerem telefonu (32) 359 37 00 łącząc się z działem serwisu wew. 4 albo dzwoniąc bezpośrednio pod numer telefonu (32) 359 37 21. Konsultant sklepu serwis.unibit.com.pl przyjmie zgłoszenie oraz prześle potwierdzenie zgłoszenia i informacje o dalszych procedurach.
  • W przypadku dostaw realizowanych przez spedytora w razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub niezgodności wagowej, prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego z udziałem spedytora i niezwłocznie powiadomienie sklepu serwis.unibit.com.pl, korzystając z podanych w punkcie 4.3 numerów telefonów. Następnie prosimy o przesłanie protokołu e-mailem na adres rma@unibit.com.pl.
  • Sprzęt odsyłany na gwarancji musi być kompletny oraz zapakowany w oryginalne pudełko w przypadku produktów nowych lub na palecie odpowiednio zabezpieczonej w przypadku zakupu produktów poleasingowych.
  • Sklep serwis.unibit.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane próbą modyfikacji produktu mającą na celu przedłużenie jego żywotności, ani żadnej innej, nieautoryzowanej ingerencji.
  • Naprawiony produkt odsyłany jest do Kupującego na koszt Sprzedającego.
  • Sprzedający ustosunkuje się do złożonej przez Konsumenta reklamacji towaru w terminie najpóźniej do 14 dni roboczych od daty dostarczenia produktu do Sprzedającego. W przypadku konieczności uzyskania ekspertyzy u dostawcy termin załatwienia reklamacji może ulec przedłużeniu o 30 dni roboczych.

 

 1. Zwroty (odstąpienie od umowy)
  • Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Konsument, który zawarł umowę poza lokalem Sprzedającego, może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamówionego towaru do Konsumenta. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższy punkt nie dotyczy Przedsiębiorcy.
  • Towar winien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, określonym zgodnie z niniejszym regulaminem, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  • W przypadku odstąpienia o którym mowa w pkt 5.1 Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  • Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  • Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają (brak możliwości odstąpienia od umowy):usługi posprzedażowe oraz dostarczone w ich ramach Towary gdy usługa jest w pełni za wyraźną zgodą Konsumenta zrealizowana, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu utraci prawo odstąpienia od umowy; Towary wyprzedawane; Towary nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; Towary mające krótki termin przydatności do użycia; Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; Usługi Dodatkowe, w ramach których Sprzedający przyjechał do Klienta w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; Usługi Dodatkowe w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; usługi dotyczące o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  • W celu usprawnienia obsługi zwrotów sklep serwis.unibit.com.pl wnosi zgłaszać poprzez formularz pod adresem http://serwis.unibit.com.pl/formularz-reklamacyjny/ lub wysyłając e-maila na rma@unibit.com.pl (w tytule maila proszę napisać „ZWROT” a w treści nazwę zwracanego produktu, ilość, numer dokumentu zakupu oraz przyczynę zwrotu; pracownik sklepu serwis.unibit.com.pl niezwłocznie się z Państwem skontaktuje aby uzgodnić dalsze szczegóły), lub pod numerem telefonu (32) 359 37 00 wew. 4 lub (32) 359 37 21. Sprzedający nada numer RMA i poinformuje o dalszej realizacji zwrotu i/lub reklamacji.
  • Po uzgodnieniu zwrotu z pracownikiem serwisu, towar należy przesłać na adres sklepu z dopiskiem na paczce “ZWROT”. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, swoje dane personalne, oraz wyraźne wskazanie, jaką drogą Kupujący chce odebrać zapłaconą za towar należność: przez przelew na konto (tu prosimy o podanie numeru konta bankowego) albo przez przekaz pocztowy na podany adres. Niezwłocznie po otrzymaniu Towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep serwis.unibit.com.pl dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli cała powyższa procedura jest zachowana, sklep serwis.unibit.com.pl gwarantuje zwrot wartości produktu na wskazane konto bankowe w ciągu 7 dni od momentu otrzymania przez sklep serwis.unibit.com.pl przesyłki zwrotnej.
  • Sklep Unibit.com.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania przelewu zwrotnego w przypadku wątpliwości co do stanu odesłanego towaru, do momentu uzyskania ekspertyzy serwisu
  • Zwrotom nie podlegają towary sprowadzane na indywidualne zamówienie Nabywcy (tzn. niedostępne w stałej sprzedaży i ofercie sklepu serwis.unibit.com.pl) a także produkty, które zostały zamówione dla Klienta w większej ilości, niezależnie od tego czy produkt znajduje się na stanie magazynowym.
  • serwis.unibit.com.pl zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia lub odesłania na koszt Nabywcy niezgłoszonych jak i nieuzasadnionych zwrotów.

 

 1. Ochrona danych
  • Dane osobowe przekazywane nam przez kupujących w sklepie serwis.unibit.com.pl, są przetwarzane przez Unibit Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy
   Porcelanowej 51. Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:
   • realizacji umowy sprzedaży,
   • jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep Drukson.pl i Unibit Sp. z o.o.

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych

  • Dane osobowe gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
  • Struktura witryny sklepu serwis.unibit.com.pl została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera.
  • Witryna serwis.unibit.com.pl współpracuje ze wszystkimi popularnymi przeglądarkami internetowymi.

 

 1. Postanowienia końcowe
  • Sprzedający zastrzega sobie prawo do:
   • zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
   • wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego.
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawa.
  • Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Kupującymi, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego.
  • Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.
  • Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
   • świadczenie usług, jeżeli Przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Przedsiębiorca nie ma kontroli;
   • w której Konsument wyraźnie żądał, aby Przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
   • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   • zawartej w drodze aukcji publicznej;
   • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi