WARUNKI HANDLOWE

Ceny wszelkich materiałów do drukarek są bardzo wrażliwe na zmienny kurs walut. Każdy partner handlowy firmy Unibit ma pełny dostęp do aktualnych cen wszystkich naszych produktów. Aktualne ceny hurtowe dostępne są dla naszych Partnerów bezpośrednio u opiekuna Klienta, jako informacja słowna lub w formie przygotowanej oferty.

Partnerzy posiadający hasło i login do strony WWW mają dostęp do aktualnych cen i dostępności towaru. Poziom cen ustalany jest przez handlowca i uzależniony jest od wartości globalnych zakupów lub wielkości zamówień z danej grupy asortymentowej, realizowanych w Unibit sp. z o.o.

 

Istnieje możliwość uzyskania terminu płatności, po złożeniu kompletu dokumentów: wniosku kredytowego , umowy dilerskiej oraz kwestionariusza odbiorcy.

Terminy płatności:
 • 14 dni dla firm o obrotach miesięcznych powyżej 2 500 zł netto z poprzedniego miesiąca
 • 21 dni dla firm o obrotach miesięcznych powyżej 10 000 zł netto z poprzedniego miesiąca
 • 30 dni dla firm o obrotach miesięcznych powyżej 30 000 zł netto z poprzedniego miesiąca
 • dla firm o obrotach miesięcznych poniżej 2 500 zł netto płatność gotówkowa
 • minimalna wartość faktury terminowej 400 zł netto

W przypadku opóźnień w płatnościach powyżej 5 dni termin zostanie skrócony o 7 dni.

Terminy płatności:
 • 14 dni dla firm o obrotach miesięcznych powyżej 2 500 zł netto z poprzedniego miesiąca
 • 21 dni dla firm o obrotach miesięcznych powyżej 10 000 zł netto z poprzedniego miesiąca
 • 30 dni dla firm o obrotach miesięcznych powyżej 30 000 zł netto z poprzedniego miesiąca
 • dla firm o obrotach miesięcznych poniżej 2 500 zł netto płatność gotówkowa
 • minimalna wartość faktury terminowej 400 zł netto

W przypadku opóźnień w płatnościach powyżej 5 dni termin zostanie skrócony o 7 dni.

Limity kredytowe

Wysokość limitu ustalana jest indywidualnie na podstawie analizy ryzyka kredytowego Klienta oraz potrzeb wynikających z potencjalnych rozmiarów współpracy handlowej. Istnieje możliwość podnoszenia limitu kredytu w miarę rozwoju współpracy z firmą Unibit.

Podstawowy limit kredytowy:

 • wstępny limit 5 000 zł
 • powyżej 30 000 zł – wymagane dokumenty finansowe firmy.

Dokumenty płatności takie jak kopia złożenia potwierdzenia przelewu mogą, ale nie muszą być uznane jako dowód dokonania płatności. Jako datę zapłaty uznawana jest zawsze data wpływu środków na nasze konto bankowe.

Realizacja zamówień

Zamówienia można składać osobiście, telefonicznie, w formie elektronicznej przez maila lub system zamówień online
Realizacją zamówień zajmuje się dział handlowy firmy Unibit czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 17.00. Zamówienia, które wpłyną do godziny 16.00 realizowane są tego samego dnia. Zamówienia na ilości paletowe zgłoszone po godz. 12.00 realizowane są dnia następnego.

W dniu przygotowania  towaru wystawiamy fakturę VAT  dla podmiotów gospodarczych w formie papierowej, która jest dołączana  do przesyłki.
Jeśli wyrażą Państwo zgodę na przesyłane dokumentów w postaci elektronicznej ( pdf )  będzie ona dostarczona na wskazany adres email lub emaile  zgodnie z zasadami oraz oświadczeniem poniżej.

Oświadczenie o akceptacji faktur wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej