WARUNKI REKLAMACJI

Zgodnie z warunkami gwarancji poniższe przypadki nie podlegają gwarancji producenta:

  • jeżeli kasety z tonerem lub bębny wykorzystywane były niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi,

  • jeżeli kasety erem lub bębny były otwierane w celu ich ponownego napełnienia, przerobienia lub zostały w inny sposób zmodyfikowane,z ton

  • jeżeli powstałe uszkodzenia są wynikiem normalnego zużycia produktu,

  • jeżeli zgłoszona reklamacja dotyczy wady i uszkodzenia towaru powstałego na skutek uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych lub celowego uszkodzenia towaru i wywołania w nim wady,

  • jeżeli uszkodzenie wynika z eksploatacji w skrajnie niekorzystnych warunkach, tj. dużej wilgoci, zbyt niskiej lub wysokiej temperatury, itp.,

  • jeżeli reklamowany produkt nosi znamiona uszkodzenia, naruszenia lub zerwania plomb, albo plomby lub oznaczenia zostały zakryte co uniemożliwia ich identyfikację,
     

  • jeżeli reklamowany produkt nosi znamiona uszkodzenia, naruszenia lub usunięcia numerów seryjnych, albo numery lub oznaczenia zostały zakryte co uniemożliwia ich identyfikację,


W przypadku reklamowania bębnów konieczne jest dostarczenie kompletu bębna wraz z tonerem.  
W przypadku niektórych tonerów do drukarek laserowych, które są jedynie pojemnikiem z tonerem, (występujących w modelach drukarek KYOCERA, OKI i niektórych SAMSUNG, MINOLTA, BROTHER), w których wszelkie elementy odpowiedzialne za jakość wydruku są w drukarce, niezbędne jest dostarczenie kompletu bębna wraz z tonerem.  

Unibit sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane próbą modyfikacji produktu mającą na celu przedłużenie jego żywotności, ani żadnej innej, nieautoryzowanej ingerencji. 
W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (podana usterka nie występuje, toner jest pusty) przyjmujący zastrzega sobie prawo pobrania opłaty za diagnostykę oraz ekspertyzę w wysokości 35 zł netto za każdy taki przypadek.
Szczególne warunki zgłaszania reklamacji i realizacji gwarancji dotyczą  materiałów eksploatacyjnych marki Samsung, Panasonic Toshiba,  Brother.  

W przypadku zgłaszania reklamacji produktów wymienionych poniżej producentów - klient użytkownik we własnym zakresie zgłasza bezpośrednio do producentów powstałe uszkodzenie stosując się do wymagań producenta.
Reklamacje produktów poniższych producentów nie będą przyjmowane przez firme Unibit.

Linki stron do zgłoszeń reklamacyjnych:
PANASONIC
BROTHER,TOSHIBA
W przypadku firmy Samsung proszę się kontaktować z numerem telefony 022 607 93 33 wew. 4 ,lub 0 801 172 678


Unibit ustosunkuje się do złożonej przez Klienta reklamacji towaru w terminie najpóźniej do 14 dni roboczych od daty dostarczenia produktu do Sprzedającego. W przypadku konieczności uzyskania ekspertyzy u dostawcy termin załatwienia reklamacji może ulec przedłużeniu o 30 dni roboczych. 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt 0 801 200 300

© 2019 Unibit Sp. z o.o.