WARUNKI ZWROTÓW

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Konsument, który zawarł umowę poza lokalem Sprzedającego, może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamówionego towaru do Konsumenta. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Firma Unibit nie akceptuje zwrotów towaru w terminie późniejszym innych niż reklamacje jakościowe.

3. Towar winien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, określonym zgodnie
z niniejszym regulaminem, zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

4. Wysyłka następuje na koszt zwracającego towar po uprzednim uzgodnieniu
z działem serwisu firmy Unibit. Nabywca powinien się najpierw skontaktować mailowo pod adres rma@unibit.com.pl (w tytule maila proszę napisać „ZWROT” natomiast w treści nazwę zwracanego produktu, ilość, numer dokumentu zakupu oraz przyczynę zwrotu, nasz pracownik niezwłocznie się z Państwem skontaktuje aby uzgodnić dalsze szczegóły).  

5. Firma Unibit zastrzega sobie pobranie opłaty manipulacyjnej w wysokości 10% wartości zwracanego towaru nie mniej niż 10 zł netto.

6. Zwrotom nie podlegają towary sprowadzane na indywidualne zamówienie Nabywcy (niedostępne w ciągłej ofercie firmy Unibit).

7. Zwrotom nie podlegają towary z wyprzedaży oraz zakupione w promocji której warunkiem otrzymania gadżetu jest odpowiedni próg zakupu.

8. Nabywca powinien opisać w sposób widoczny paczkę hasłem „ZWROT”.

9. Firma Unibit zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia lub odesłania na koszt nabywcy niezgłoszonych jak i nieuzasadnionych zwrotów. 

© 2019 Unibit Sp. z o.o.