WARUNKI ZWROTÓW

  1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Konsument, który zawarł umowę poza lokalem Sprzedającego, może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia zamówionego towaru do Konsumenta. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem
  2. Firma Unibit nie akceptuje zwrotów towaru w terminie późniejszym innych niż reklamacje jakościowe.
  3. Towar winien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, określonym zgodnie z niniejszym regulaminem, zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  4. Wysyłka następuje na koszt zwracającego towar po uprzednim uzgodnieniu z działem serwisu firmy Unibit. Nabywca powinien się najpierw skontaktować mailowo pod adres rma@unibit.com.pl (w tytule maila proszę napisać „ZWROT” natomiast w treści nazwę zwracanego produktu, ilość, numer dokumentu zakupu oraz przyczynę zwrotu, nasz pracownik niezwłocznie się z Państwem skontaktuje aby uzgodnić dalsze szczegóły).
  5. Firma Unibit zastrzega sobie pobranie opłaty manipulacyjnej w wysokości 10% wartości zwracanego towaru nie mniej niż 10 zł netto.
  6. Zwrotom nie podlegają towary sprowadzane na indywidualne zamówienie Nabywcy (niedostępne w ciągłej ofercie firmy Unibit).
  7. Zwrotom nie podlegają towary z wyprzedaży oraz zakupione w promocji której warunkiem otrzymania gadżetu jest odpowiedni próg zakupu.
  8. Nabywca powinien opisać w sposób widoczny paczkę hasłem „ZWROT”.
  9. Firma Unibit zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia lub odesłania na koszt nabywcy niezgłoszonych jak i nieuzasadnionych zwrotów.